Yapay Zeka Destekli Kalite Kontrol Yönetim Sistemi: Optimix Nedir?

Beton üretimi birden fazla malzemenin bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Bu ürünlerin kalite standartlarını takip etmek zordur.Hazır Beton Santralleri ürettikleri betonun kalitesini belirli seviyelerde tutmak amacıyla bir kalite kontrol sistemi kurmaktadırlar. Düzenli olarak ürettikleri betondan numuneler alarak belirli aralıklarla kırılan numunelerden elde edilen dayanımlar takip edilmektedir. Ancak üretilen betonların nihai dayanımı 28 gün sonra ölçülebilmektedir.

Dayanımı etkileyen oldukça fazla sayıda parametre bulunmaktadır. Parametreler çok fazla olduğu için kalite kontrol mühendisleri test sonuçlarını ve malzemeleri değerlendirip hedef dayanımların ne yönde gerçekleşeceğine ilişkin karar verirken karar destek sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

Optimix birden fazla hazır beton santraline ilişkin kalite kontrol sürecini dijitalleştiren bulut tabanlı bir sistemdir. Düzenli olarak alınan numunelere ilişkin veriler sisteme yüklenmekte ve sonrasında kurumlara özel terzi usulü geliştirilmiş algoritmalarla dayanım tahmini elde edilmektedir.

Faydalar;

1. Çimento tasarrufu

2. Sürecin dijitalleşmesi

2.1. Uzaktan yönetim/evden çalışma

2.2. Çoklu santral yönetimi

2.3. Minimum 109 adamsaat/santral zaman tasarrufu (Exceller yok, ortak veri tabanı var, kolay erişim)

3. Rekabet avantajı

3.1. Aynı kalite

3.2. Daha iyi fiyat

4. Uzun dönem riskte azalma

4.1. Bilgi birikiminin tüm santrallere yaygınlaştırılması

4.2. Santraller arası rekabet

5. Veri kalitesi

5.1. Bulut sistem

5.2. Veri limitlerinin ayarlanabilmesi

6. Erken uyarı sistemi

6.1. 3 adet tahmin algoritması

6.2. Olası kayıpların önlenme imkanı

Ek Ürün Özellikleri;

● Herhangi bir tesisten numune alınıp girildiği anda sistemde rapor ekranlarında o numunenin verilerinin 28 gün dayanım tahmini dahil anında görülebilmesi.

● Veri kontrolleri.

● Mobil kullanım kolaylığı.

● Numune giriş loglarının tutulması.

● Raporlama kolaylığı

● KGS veya diğer denetçiler için otomatik numune formu oluşturma.