Optimix Nasıl Çalışır?

Santralin reçete bilgileri alınarak yapay zeka algoritmaları geliştirilir. Algoritmalar Optimix uygulamasına entegre edilir.
Yeni numune bilgileri web servisler aracılığı ile sistemlerden çekilir ya da yeni reçeteler kolaylıkla sisteme yüklenebilir.
Yeni numune sisteme gelir gelmez taze betondan tahminler, kırım günleri ise kırım sonrası tahminler rapor ekranlarından izlenebilir.
Reçete dizayn senaryosu çalışma, maliyet takibi gibi işlemler de Optimix uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabilir.

Neden Optimix’e İhtiyaç Var?

Hazır beton birden fazla hammadde bir araya getirilerek oluşturulan kompozit, yarı mamül bir üründür. Sadece işlev olarak yarı mamul değil aynı zamanda fiziksel ve kimyasal özellikleri de zamanla değişen bir yapıdadır. Nihai özelliklerini kestirmek ise ciddi bir birikim ve tecrübe gerektirmektedir. Her ne kadar standartlar birtakım varsayımları ortaya koysa da girdi hammaddelerin çokluğundan ve değişkenliğinden kaynaklı sürekli bir hammadde ve ürün kalite takibi yapılmaktadır. Girdi hammaddelerinden bazılarına uygulanan testler ile gidişat hakkında fikir sahibi olunabilir fakat bazılarının betona girdiği anda kalitesine dair sadece varsayımlarda bulunulur. Tüm bu malzemelere dair eldeki verileri yorumlamak ise oldukça zor bir iştir. Optimix ile geliştirilen algoritmalar bu yorumların müşterilerce kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır.

Optimix'in Faydaları

Optimix son teknolojiyi ve yapay zekayı beton santrallerine taşıyarak, maliyet avantajı, verimlilik artışı ve kurumsal kültür oluşturuyor.

The accuracy of the strength predictions is quite high.
Nihai Dayanım Tahmini

Santrallerinize özel geliştirilen yapay zeka algoritmaları sayesinde taze beton üretilir üretilmez ve kırım takviminize göre nihai dayanım tahminleri yapılır. Tahmin sonuçları yorumlandığında reçete değişikliklerinin Optimix kullanılarak daha erken dönemden, doğru tahminler ışığında yapılabileceği görülmektedir. Dayanım tahminlerinin doğruluk oranları sürekli öğrenen ve gelişen yapay zeka algoritmaları sayesinde oldukça yüksektir.

Digitization of all quality control processes enables company units to access data transparently.
Kurumsal Kültür

Tüm kalite kontrol süreçlerinin dijitalleşmesi şirket birimlerinin dilediğinde veriye kolay bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bu durum çoklu tesis yönetimini kolaylaştırmaktadır. Firmalar bu sayede kalite ve optimizasyon yönetimini farklı santrallere de hızlı ve güvenli bir şekilde entegre edebilmektedir. Farklı dinamiklere sahip çeşitli bölgelerdeki tesisler de Optimix sayesinde tesise özgü optimum betonu üretebilmekte, şirket verimliliğine katkı sağlamakta ve oluşan kurumsal kültürden fayda sağlamaktadırlar.

All historical quality control data is kept in the cloud system.
Dijitalleşme

Tüm geçmiş kalite kontrol verileri bulut sistemlerde tutulmaktadır. Bulut bazlı veritabanları, müşterilerin nerede olurlarsa olsunlar tüm güncel ve geçmiş verilere erişmelerini kolaylaştırır. Dinamik ekranlar sayesinde, IoT veya diğer herhangi bir kaynak türünden gelen veriler, bulut sistemlere düzgün ve güvenli bir şekilde entegre edilebilir. Özetle Optimix, şirketlerin uçtan uca dijitalleşme sürecini başlatıyor ve dijital dönüşümlerine katkıda bulunuyor. Onlarca atıl ve soyu tükenmiş veri türü artık düzenli olarak tutuluyor ve tümü yapay zeka modelleri için girdi olarak kullanılabiliyor.

The changes in raw material and other expense items can be monitored on Optimix screens.
Maliyet Takibi ve Tasarruf

Optimix kullanan kurumlar hammadde ve diğer gider kalemlerindeki değişiklikleri izleyebilmekte ve hızlı bir şekilde maliyet analizi yapabilmektedir. Optimix reçete dizayn senaryo ekranı ile, yeni reçeteler için maliyet-dayanım analizi yapılabilmekte, hızlı ve doğru fiyatlandırma mümkün olmaktadır.

Optimix monitors the data with the designed controls and regularly informs about the deficiencies.
Veri Kalitesi

Uygulama içerisinde yapılan tüm değişiklikler kayıt altına alınmaktadır. Tüm veritabanı düzenli olarak yedeklenmektedir. Elde edilen verilere ilişkin sistematik kontroller tasarlanabilmektedir. Optimix dizayn edilen kontroller ile verileri denetlemekte, düzenli olarak eksikliklere ilişkin e-mail ile bilgilendirme yapmaktadır. Bunlar da kısa sürede veri kalitesinde ciddi artışa sebep olmaktadır.

Concrete production is a process that is constantly monitored, requires regular recipe revisions.
Erken Uyarı Sistemi

Beton üretimi sürekli izlenen, düzenli olarak reçete revizyonları gerektiren ve belirli kalite standartlarına tabi bir süreçtir. Beton nihai dayanımını erken dönemden tahmin eden akıllı algoritmalar sayesinde olası düşük kalitenin veya tam tersi olası yüksek maliyetli beton üretiminin önüne geçilmesi mümkündür. Optimix kullanımı sapmaları düşürerek sürekli ve yeteri kalitede beton üretilmesine olanak sağlamaktadır.